Kategoriler
Boşanma Dava Dilekçesi

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği        ŞİŞLİ 2. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO :2004-442 ESAS BOŞANMA SÖZLEŞMESİ Bizler davalı ve davacı taraf olarak 02.02.2003 tarihinde başlayan evliliğimizi, tarafların psikolojik ve sosyal açıdan uyumsuzlukları nedeniyle ortaya çıkan şiddetli geçimsizlikten dolayı, evlilik birliği çekilmez hale geldiğinden, işbu evliliği  boşanmak suretiyle  sona erdirmek konusunda anlaştık.  Taraflar olarak yaklaşık iki aydır […]

Kategoriler
Boşanma Dava Dilekçesi

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ Davacı ……………… ile Davalı ………………… arasında TMK 166/3 maddesi uyarınca anlaşmalı olarak boşanma konusunda iş bu protokol hazırlanmıştır. Taraflar anlaşmalı olarak boşanma konusunda uzlaşmışlardır. ………….. doğumlu müşterek çocuk ……………… ve ………. doğumlu müşterek çocuk ……………….. velayetleri davalı anneye verilecektir. Müşterek çocuklar ile baba arasında ; Her ayın 1 […]