Kategoriler
Boşanma Dava Dilekçesi

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ Davacı ……………… ile Davalı ………………… arasında TMK 166/3 maddesi uyarınca anlaşmalı olarak boşanma konusunda iş bu protokol hazırlanmıştır. Taraflar anlaşmalı olarak boşanma konusunda uzlaşmışlardır. ………….. doğumlu müşterek çocuk ……………… ve ………. doğumlu müşterek çocuk ……………….. velayetleri davalı anneye verilecektir. Müşterek çocuklar ile baba arasında ; Her ayın 1 […]