Kategoriler
Dilekçe Örnekleri

Ara Karara Cevap Dilekçesi Örneği

Ara Karara Cevap Dilekçesi Örneği ANKARA 34. İŞ MAHKEMESİNE Dosya No: DAVALI:  VEKİLİ:                                   DAVACI:  VEKİLİ:  KONU:  AÇIKLAMALAR : 16.09.2020 tarihli celsede verilen ara karar gereğince taraflara delillerini ve tanıkların isimleri ile açık adreslerini bildirmeleri için sayın mahkeme tarafından […]