Kategoriler
İstinaf Dilekçesi

Hukuk İstinaf Dilekçesi

Asliye Hukuk İstinaf Dilekçesi Örneği ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİ’NE Sunulmak Üzere 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE İSTİNAF TALEBİNDE BULUNAN DAVACI : X VEKİLİ : X DAVALI : X VEKİLİ : X İSTİNAF KONUSU KARAR : X 2.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 17.01.2021 gün, X Esas ve XX Karar sayılı ilamının incelenerek kaldırılmasına ve davamızın kabulüne […]