Kategoriler
Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi

Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi – İş Mahkemesi

Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi – İş Mahkemesi ………….. İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE Dosya No: E. BEYANDA BULUNAN DAVALI : VEKİLİ : DAVACI : KONU : Bilirkişi raporu ve davacının ıslah talebine ilişkin beyan ve itirazlarımızdır. AÇIKLAMALAR : Sayın bilirkişi tarafından hazırlanmış rapor ve davacının ıslah talepli dilekçesi, tarafımızca 05.04.2016 tarihinde tebellüğ edilmiş olup, söz konusu […]