Kategoriler
Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi

İş Davası Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi Örneği

İş Davası Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi Örneği KAYSERİ 8….. İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO : ………. DAVALI : ………………… VEKİLİ : ……………. DAVACI : ……………… VEKİLİ :……………. KONU : Rapora karşı beyanlarımızın sunulması hk. AÇIKLAMALAR Yukarıda esas numarası belirtilen mahkemeniz dosyasında 09.09.2021 tarihli bilirkişi raporu 14.09.2021 tarihinde tebliğ edilmiş olup, yasal süre içerisinde beyanlarımızı sunmaktayız. […]

Kategoriler
Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi

Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi – İş Mahkemesi

Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi – İş Mahkemesi ………….. İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE Dosya No: E. BEYANDA BULUNAN DAVALI : VEKİLİ : DAVACI : KONU : Bilirkişi raporu ve davacının ıslah talebine ilişkin beyan ve itirazlarımızdır. AÇIKLAMALAR : Sayın bilirkişi tarafından hazırlanmış rapor ve davacının ıslah talepli dilekçesi, tarafımızca 05.04.2016 tarihinde tebellüğ edilmiş olup, söz konusu […]