Kategoriler
Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi

İş Davası Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi Örneği

İş Davası Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi Örneği KAYSERİ 8….. İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO : ………. DAVALI : ………………… VEKİLİ : ……………. DAVACI : ……………… VEKİLİ :……………. KONU : Rapora karşı beyanlarımızın sunulması hk. AÇIKLAMALAR Yukarıda esas numarası belirtilen mahkemeniz dosyasında 09.09.2021 tarihli bilirkişi raporu 14.09.2021 tarihinde tebliğ edilmiş olup, yasal süre içerisinde beyanlarımızı sunmaktayız. […]