Kategoriler
İtiraz Dilekçesi

İcra Hukuk Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi

İcra Hukuk Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi   ………………. İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE Dosya No: Bilirkişi Raporuna: İtiraz Eden Davacı: Vekilleri: Davalı: Vekilleri: Konu: Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçemizin Sunulmasıdır. AÇIKLAMALARIMIZ Sayın Mahkemenize sunulan ….. tarihli bilirkişi raporunu …… tarihinde tebliğ aldık ve süresi içinde itirazlarımızı sunuyoruz. Mülkiyeti müvekkile ait …. İli, …… İlçesi, …….Mahallesi, …….. […]