Kategoriler
İtiraz Dilekçesi

Haksız İcra Takibine İtiraz Dilekçesi

Haksız İcra Takibine İtiraz Dilekçesi ANKARA NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE İCRA DOSYA NO : TEDBİR TALEPLİDİR DAVACI : DAVALI : KONU : İcra Takibinin İptali Talebidir. AÇIKLAMALAR : 1-) Davalı F.K. tarafından müvekkilim aleyhimde Ankara 23. İcra Dairesi … E. Sayılı dosyasıyla İlamlı İcra takibi başlatılmıştır. Bu takibin dayanağı olan belge Ankara Batı 2. […]