Kategoriler
Talep Örnekleri

İcra Dairesi Borçlunun Adres Araştırma Dilekçesi

İcra Dairesi Borçlunun Adres Araştırma Dilekçesi ANKARA … İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE DOSYA NO : …. Müdürlüğünüzün yukarıda numarası yazılı dosyasında borçluya ödeme emri bila ikmal iade dönmüştür. Borçlu’nun kayıtlı MERNİS adresi bulunmamaktadır. Dolayısıyla borçlunun MERNİS adresine tebligat çıkarılması mümkün değildir. Açıklanan nedenle dosya borçlusu …… (TC: ***********)’nın bilinen son adresinin muhtarlığı olan …… Mahallesi Muhtarlığına, ……. […]