Kategoriler
İstinaf Dilekçesi

İstinafa Cevap Dilekçesi Aile Mahkemesi

İstinafa Cevap Dilekçesi Aile Mahkemesi BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK  DAİRESİ’NE, GÖNDERİLMEK ÜZERE, 5. AİLE MAHKEMESİ’NE DOSYA NO : DAVACI : VEKİLLERİ : DAVALI :  VEKİLİ :Av.  KONU :İstinafa cevap dilekçesinin sunulmasından ibarettir. AÇIKLAMALAR       : Davalı yan vekilince sunulan istinaf dilekçesinde Antalya 5. Aile Mahkemesi’nin 2017/*** E. 2020/*** K. Sayılı ilamı ile […]