Kategoriler
Trafik Cezası İtiraz Dilekçesi

Telefon İle Konuşma Trafik Cezası İtiraz Dilekçesi

Telefon İle Konuşma Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği ANKARA TRAFİK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE İTİRAZ EDEN:           (TC:… ) (Tel:) VEKİLİ             : Av.   İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TANZİM TARİHİ: 14/02/2021 İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TEBELLÜĞ TARİHİ: 21/02/2021 İTİRAZ KONUSU: Ankara Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliği`nin 14/02/2020 tarih, 18:45 saat, MA seri, … sıra no.lu trafik ceza tutanağında yazılı para […]