Kategoriler
Başvuru Dilekçesi

İstinaf Ceza Başvuru Dilekçesi

İstinaf Ceza Başvuru Dilekçesi   ….BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ( ). CEZA DİRESİ BAŞKANLIĞI’NA Sunulmak Üzere …. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE DOSYA NO : İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN SANIK : MÜDAFİİ : TALEP KONUSU : …Asliye Ceza Mahkemesinin …. tarih … Esas ve …. Karar sayılı ilamının bozulması ile istinaf nedenlerimizin sunulması talebidir. TEBLİĞ TARİHİ : İSTİNAF NEDENLERİ […]