Kategoriler
Tutanak Örnekleri

Çocuğun Teslim Edilmesi Tutanağı

Çocuğun Teslim Edilmesi Tutanağı TARİH: MAHKEME KARARINA İSTİNADEN ÇOCUĞUN TESLİMİNE İLİŞKİN TUTANAKTIR Kozan 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin ..Esas … Karar numarasıyla davacı … ile Davalı …..hakkında vermiş olduğu boşanma kararına istinaden müşterek çocuk …. ın velayeti anneye verilmiş, Davacı babaya da her yılın temmuz ayının ilk gününden başlamak üzere müşterek çocukla kişisel ilişki kurulmasına yönelik […]