Kategoriler
Feragat Dilekçesi

Davadan Feragat Dilekçesi

Davadan Feragat Dilekçesi İSTANBUL 12. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO : 2015/1239 Esas DAVACI : VEKİLİ : KONU :Davadan feragat talebimiz hakkında AÇIKLAMALAR: Yukarıda esas numarası belirtilen dava dosyamızda Müvekkillerimiz ……., Sadece Davalı …… karşı açmış olduğumuz maddi-manevi tazminat davasından kendi özgür iradesi ile feragat etmiştir. Bu nedenle Davalı ………….den olan maddi ve […]