Kategoriler
Talep Örnekleri

Dosyanın Arşivden Çıkarılması Talebi

Dosyanın Arşivden Çıkarılması Talebi T.C. İSTANBUL 20. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NO: 2013/*** E. Alacaklı vekili Uyap kanalı ile aşağıdaki talebi göndermiştir. Dosyanın arşivden istenmesini, Borçlu adına çıkan tebligatların UYAP ortamına taranmasını, 19.04.2021 tarihli Avukat Portal Haciz Talebi hakkında karar verilmesini, Saygılarımla talep ederim. 19.04.2021 Alacaklı Vekili Av. S*** F*** (e-imzalıdır)