Kategoriler
İşçi Alacak Dava Dilekçesi

Emsal Ücret Araştırması Dilekçe Örneği

Emsal Ücret Araştırması Dilekçe Örneği 1.İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE ANTALYA DOSYA NO: D.GÜNÜ: D.KONUSU:…… tarihli 1 nolu ara kararı uyarınca davacının aylık net ücretinin fesih tarihi itibari ile ne olabileceği konusunda sendika ve meslek kuruluşlarına elden takip yetkili müzekkere yazılması istemi hakkında. Davacı müvekkilim ……. tarihinde çalışma hayatına başlamış ve halen …. yaşında olup, davalı işyerinde […]