Kategoriler
Talep Örnekleri

Fiili Haciz Talebi

Fiili Haciz Talebi T.C. ANKARA .. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ..ESAS Alacaklı Vekili Geldi. Yukarıda esas numarası belirtilen müdürlüğünüz icra takip dosyasında, borçlu hakkındaki takip kesinleşmiştir. Borçlu şahıs için dosyadaki adresine ve alacaklı vekilince gösterilecek adreslerde kilitli yerlerin çilingir marifetiyle açılarak, borca yeter menkul mallarının haczi ve menkullerinin muhafaza altına alınmasını talep ederim dedi. Alacaklı Vekili Mernis’e […]