Kategoriler
Feragat Dilekçesi

Temyizden Feragat Dilekçesi

Temyizden Feragat Dilekçesi İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ……. HUKUK DAİRESİNE DOSYA NO :20… / … Esas 20../…. Karar BEYANDA BULUNAN DAVALI-KARŞI DAVACI :…………… VEKİLİ :Av. ………………….. KONU :Temyiz kanun yoluna başvurma hakkından feragat ettiğimizi bildirmekle beraber kararın kesinleşmesi için ilk derece mahkemesine gönderilmesi talebidir. AÇIKLAMALAR : Dairenizin 20……./…….. Esas…………../…….. Karar Sayılı ilamı ………………2021 tarihinde tarafımıza […]