Kategoriler
Dilekçe Örnekleri

Adli Sicil Kaydı Sildirme Dilekçesi

Adli Sicil Kaydı Sildirme Dilekçesi T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ SİCİL ve İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ANKARA İSTEMDE BULUNAN : KONU : Adli Sicil Arşiv Kaydının Silinmesi TALEP : …. Ağır Ceza Mahkemesinin … Esas, … K. Sayılı kararı ile hakkımda verilen cezanın Adli Sicil Arşiv Kaydından Silinmesi talebidir. AÇIKLAMALAR : Ekte (EK1) sunduğum Adli Sicil Arşiv […]

Kategoriler
Adli Sicil Kaydı Silinmesi

Adli Sicil Kaydı Sildirme Dilekçesi

Adli Sicil Kaydı Sildirme Dilekçesi ADLİ SİCİL İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE ANKARA ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİNİ İSTEYEN   : İSİM, TC NO ve ADRES YAZILIR KONU                                   : Adli sicil kaydımın silinmesi talebidir. CEZALAR                           : Bursa 5. Asliye Ceza Mahkemesinin 25.10.2015 tarih ve 2015/823 E.- 2015/102 K. sayılı kararı ve olması halinde diğer cezalar. AÇIKLAMALAR               :   Yukarıda […]

Kategoriler
Adli Sicil Kaydı Silinmesi Dilekçe Örnekleri

Adli Sicil Kaydı Silinmesi Dilekçesi

Adli Sicil Kaydı Silinmesi Adli sicil kayıtları belirli şartların gerçekleşmesi halinde adli sicil ve arşiv kaydından silinir. Bu şartlar her suç ve durum için farklılık gösterir. Bu yüzden şartların doğru şekilde öğrenilmesi elzemdir. Adli Sicil Kaydı Sildirme Dilekçesi Nereye Verilir? Adli sicil kaydı sildirme dilekçesi ilgili makam olan ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE verilir. Ancak […]