Kategoriler
Süre Tutum Dilekçesi

Ağır Ceza Süre Tutum Dilekçesi

Ağır Ceza Süre Tutum Dilekçesi Örneği BURSA …… AĞIR CEZA MAHKEMESİNE DOSYA NO : 2019/…… E. SANIK :……. VEKİLİ :Av……………… KONU :Süre tutum dilekçesidir. AÇIKLAMALAR :Sanık S…….N G……… müdafii olarak bulunduğumuz dosyadan, sanık aleyhine hapis kararı verilmiştir. Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğinden sonra kararı istinaf etme hakkımızın saklı kalması için süre tutum talep ederim. Mahkemenizin gerekçeli […]