Kategoriler
İtiraz Dilekçesi

Gözlem Altına Alma Kararına İtiraz Dilekçesi

Gözlem Altına Alma Kararına İtiraz Dilekçesi …….. AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE ………..3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE DOSYA NO : SANIK : MÜDAFİİ : KONUSU : ……… 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 2017/… Esas sayılı dosyasında verilen Gözlem Altına Alınma Kararına İtirazımızdır. AÇIKLAMALAR : Müvekkillim ……….. hakkında ……3. Asliye Ceza Mahkemesi 2017/… Esas numaralı dosyasında CMK’nın 74 […]