Kategoriler
Talep Örnekleri

Haricen Tahsil Bildirimi

İcra Dosyası Haricen Tahsil Bildirim Dilekçesi T.C. İSTANBUL 35. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NO: 2021/*** E. Alacaklı vekili Uyap kanalı ile aşağıdaki beyanı göndermiştir. Borçlu T*** G*** vekili tarafından takip konusu borca mahsuben banka hesabımıza 05.02.2021 tarihinde 30.000,00 TL ödenmiştir. Böylece borçlu vekilinin 27.12.2020 tarihli dilekçesinde beyan ettiği müvekkil şirkete yapılan ödemeler (02.10.2020 tarihli 40.003,10 TL […]