Kategoriler
Talep Örnekleri

Haczedilen Paranın İstenmesi Talebi

Haczedilen Paranın İstenmesi Talebi BAKIRKÖY **. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2021/…. ESAS Yukarıda esas numarası verilen dosyada borçlu …..’in hak ve alacaklarının haczi için 89/1 1. Haciz ihbarnamesi gönderilen … Bankası A.Ş. Tarafından … tarihli, … Sayılı cevap yazısında borçluya ait … şubesinde bulunan… nolu hesaba ve hesapta bulunan… TL tutara haciz işlendiği belirtilmiştir. İşbu nedenle haczedilmiş […]