Kategoriler
Dilekçe Örnekleri

İcra Edilebilirlik Şerhi (Arabuluculuk Tutanağı)

İcra Edilebilirlik Şerhi Nedir? İcra edilebilirlik şerhi av. kanunu md 35/A dışında kalan arabuluculuk tutanağının icra edilebilmesi için gereklidir. İcra edilebilirlik şerhi, arabuluculuk tutanağını ilam niteliğine haiz kılar. Arabuluculuk tutanağı icra edilebilirlik şerhi dilekçe örneği İSTANBUL ANADOLU NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE İCRA EDİLEBİLİRLİK ŞERHİ TALEP EDEN : ……. – TC : …………. ADRES : […]