Kategoriler
İcra İtiraz Dilekçesi

İcra Emrine İtiraz Dilekçesi

İcra Emrine İtiraz Dilekçesi ……………… İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE DOSYA NO : ……………………….. DAVALI : …………………… VEKİLİ :Av. ………………… DAVACI : ……………… KONU : Davacının şikayet yolu ile icra emrinin iptali istemi ve itirazlarına karşı beyanlarımızdan ibarettir. A Ç I K L A M A L A R Müvekkil Bankanın ……………… Şubesi ile dava […]