Kategoriler
İtiraz Dilekçesi

Borca İtiraz Dava Dilekçesi

Borca İtiraz Dava Dilekçesi Örneği ANKARA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE Gönderilmek üzere İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE İSKENDERUN DOSYA NO: 2020/…. E.   BORCA, TAKİBE, YETKİYE, İŞLEMİŞ FAİZE İTİRAZ EDEN : …. (T.C. Kimlik No:…) ADRES: … / HATAY İTİRAZ OLUNAN (ALACAKLI ): … TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Vergi No: …) ADRES: VEKİLİ: Av. … ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞ TARİHİ:12.10.2020 D. KONUSU: […]