Kategoriler
Dilekçe Örnekleri

İflas Masasına Alacak Kaydı Dilekçesi

İflas Masasına Alacak Kaydı Dilekçesi ……. İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ’NE KARAR NO: …… ESAS NO: ……… KAYIT TALEBİNDE BULUNAN/ALACAKLI :………. VEKİLİ : ………… KARŞI TARAF :…………. KONU : Alacak kaydı talebimizdir. Açıklamalar : İflasına karar verilen borçlu, cari hesaba ve faturalara dayanan alacaklar ile müvekkilime borçludur. Alacak kalemine ilişkin cari hesap ekstresi ve faturalar dilekçemiz ekinde sunulmuştur. […]