Kategoriler
İtiraz Dilekçesi

İlamsız İcra Takibine İtiraz Dilekçesi

İlamsız İcra Takibine İtiraz Dilekçesi …………… İCRA DAİRESİ’NE Gönderilmek Üzere ……………….İCRA DAİRESİ’NE DOSYA NO :…………….. ÖDEME EMRİNE İTİRAZ EDEN :………………………. ALACAKLI : ……………………………. VEKİLİ :……………………….. KONU : Aleyhime başlatılan ilamsız ödeme emrine süresi içerisinde itirazlarım hk. TEBLİĞ TARİHİ : ……………………………. AÇIKLAMALAR Müdürlüğünüzün ………………….. E. sayılı dosyası ile aleyhime ilamsız icra takibi başlatılmıştır. İlamsız ödeme emri […]