Kategoriler
Tüketici Hakem Heyeti Dilekçeleri

IMEI Klonlama Tüketici Hakem Heyeti

IMEI Klonlama Tüketici Hakem Heyeti ……… VALİLİĞİ TÜKETİCİ İL HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞINA AÇIKLAMALAR : Dava dilekçesi ekinde sunduğum faturadan (Ek-1) anlaşılacağı üzere mesafeli satış sözleşmesi ile … isimli alışveriş sitesi üzerinden davalı firmadan ……tarihinde bir adet ……. marka ve model cep telefonu satın aldım. Orjinal kutusuna ait fotoğraf (Ek-2)’de sunulmuştur. Bahse konu cep telefonu ………..numaralı […]