Kategoriler
Feragat Dilekçesi

Davadan Feragat Dilekçesi

Davadan Feragat Dilekçesi   İŞ MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE DOSYA ESAS NO: 2013/601   Yukarıda dosya numarası yazılı dosyada açtığımız işçi alacağı davasından feragat ediyoruz. Feragatimizin kabulü ile davanın feragat nedeniyle REDDİNE karar verilmesini saygıyla vekâleten arz ve talep ederiz. 07.02.2022 DAVACI VEKİLİ AV. *** ***