Kategoriler
Dilekçe Örnekleri İşçi Alacak Dava Dilekçesi

İşçi Alacak Davası Dilekçe Örneği

İşçi Alacak Davası Dilekçesi …. İŞ MAHKEMESİ ‘NE DAVACI                           : VEKİLİ                                 : DAVALI                           : KONU                               : Müvekkilin iş akdinin davalı işveren tarafından haksız nedenle feshi ile ödenmeyen fazlaya ilişkin dava ve talep hakkımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik;  ödenmeyen 100 TL kıdem, 100 TL ihbar, 100 TL kullandırılmayan Yıllık ücretli izinlerinin, 100 TL fazla çalışma […]