Kategoriler
İstinaf Dilekçesi

İş Mahkemesi İstinaf Dilekçesi

İş Mahkemesi İstinaf Dilekçesi Örneği YARGITAY ( ) İLGİLİ HUKUK DAİRESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE   İSTANBUL ANADOLU …. İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’ NE   DOSYA NO : …………. E. …………. K. DAVALI : ……………….. VEKİLLERİ : …………………… DAVACI : ………………… VEKİLİ : ……………………… KONU : Yerel mahkemenin …………… E. ……………. K. Sayılı ……………… tarihli kararının davalı […]