Kategoriler
Tutanak Örnekleri

İşçi Tutanak Örneği

İşçi Tutanak Örneği ……./……./……. TUTANAK İşyerimizde ……………………. bölümünde çalışmakta olan …………………… kimlik numaralı ……………………………….’nın ……./……./……. tarihinde ………… saatlerinde işyerinde …………………… bölümünde ……………………………………………………………………………………… tespiti yapılmıştır. İşbu tutanak ……./……./……. tarihinde tanzim edilmiştir. ÇALIŞANIN AMİRİ TANIK TANIK ADI SOYADI ADI-SOYADI ADI-SOYADI TARİHİ-İMZA TARİH-İMZA TARİH-İMZA   TUTANAĞIN DÜZENLENDİĞİ İŞYERİ ADI / ADRES :   UYARININ YAPILDIĞI SAATİ :   […]