Kategoriler
Maaş Haczi Müzekkeresine Cevap

Personelimiz İşten Ayrılmıştır Yazısı (Maaş Haczi)

Personelimiz İşten Ayrılmıştır Yazısı (Maaş Haczine Cevap) ANTALYA 7. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE DOSYA NO : BEYANDA BULUNAN : BORÇLU : KONU :Müvekkile gönderilen maaş haczine ilişkin beyanlarımızın sunulmasıdır. AÇIKLAMALAR ve İSTEM : Müdürlüğünüz nezdinde bulunan yukarıda anılan esas sayılı dosyadan çalışanım ….. için maaş haczi müzekkeresi gönderilmiştir. 02.08.2021 tarih itibari ile …….’nun iş sözleşmesi feshedilmiştir. ………..’nun […]