Kategoriler
İstinaf Dilekçesi

Katılan Gerekçeli İstinaf Dilekçesi

Katılan Müşteki Ceza İstinaf Dilekçesi … BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİ’NE Sunulmak Üzere …. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’ NE İncelemenin Duruşmalı Yapılması İstemlidir   YEREL MAHKEME DOSYA NO: İSTİNAF DAVA YOLUNA BAŞVURAN KATILAN: VEKİLİ: DAVACI: SUÇ: Basit Tehdit, Hakaret, Mala Zarar Verme SUÇ TARİHİ VE YERİ: TALEBİN KONUSU: … Ceza Mahkemesi’ nin …..Tarih Sayılı […]

Kategoriler
İstinaf Dilekçesi

İş Mahkemesi İstinaf Dilekçesi

İş Mahkemesi İstinaf Dilekçesi Örneği YARGITAY ( ) İLGİLİ HUKUK DAİRESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE   İSTANBUL ANADOLU …. İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’ NE   DOSYA NO : …………. E. …………. K. DAVALI : ……………….. VEKİLLERİ : …………………… DAVACI : ………………… VEKİLİ : ……………………… KONU : Yerel mahkemenin …………… E. ……………. K. Sayılı ……………… tarihli kararının davalı […]