Kategoriler
Nafaka Konulu Dilekçe Örnekleri

İştirak Nafakası Artırım Dilekçesi

İştirak Nafakası Artırım Dilekçesi …….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE 06.02.2021 DAVACI :……. VEKİLLERİ :……. DAVALI :……. KONU : Aylık ……………….. olan İştirak Nafakasının ……. Arttırımı ile Aylık ……. ye Çıkartılması Talebimiz Hk. AÇIKLAMALAR :1-Davalı ……. ile müvekkilemiz ……. Asliye Hukuk Mahkemesinin ……. tarih, ……. E. ve ……. K. Sayılı ilamı ile boşanmışlardır. 2-Boşanma sonucunda eşlerin müşterek çocuğu ……. […]