Kategoriler
Dava Dilekçesi Örneği

İtirazın İptali Dava Dilekçesi

İtirazın İptali Dava Dilekçesi Örneği ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DAVACI (ALACAKLI) : DAVACI VEKİLİ          : Av. XXXXXXXXX DAVALI (BORÇLU)     :  XXXXXXXXXXX DAVA KONUSU           :  XXX TT. icra Müdürlüğü’nün 2025/HJHL sayılı dosyasındaki itirazın iptali ile takibin devamına ,itiraz edilen alacak üzerinden %20 icra-inkar tazminatının  davalıdan tahsiline, karar verilmesi taleplidir.(HKK Asıl alacak :2.500,00 -TL) (Fazlaya ilişkin […]