Kategoriler
İtiraz Dilekçesi

İtirazın İptali Dava Dilekçesi (Asliye Hukuk)

İtirazın İptali Dava Dilekçesi (Asliye Hukuk)  ………………….NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE İCRA DOSYA NO     :……….. DAVACI                    : …………. VEKİLİ                     : …………… DAVALI                    :…….. ……… VEKİLİ                       :……. KONU                        : Genel Haciz yoluyla yapılan takibe itirazın iptali isteminden ibarettir. DAVA DEĞERİ        : Asıl alacak 2.018,50 TL AÇIKLAMALAR: Müvekkilim tarafından […]

Kategoriler
Dava Dilekçesi Örneği

İtirazın İptali Dava Dilekçesi

İtirazın İptali Dava Dilekçesi ….( ) ASLİYE HUKUK MAHKMESİ’NE İhtiyati Haciz Taleplidir. DAVACI : **** VEKİLİ : ***** DAVALI : ***** KONU : Davalı yanın **** .İcra Müdürlüğü 2021/ ***E sayılı dosyasına yaptığı itirazın iptaline karar verilmesi istemi hakkındadır. AÇIKLAMALAR : 1) Davacı ile davalı arasında imzalanan, 11/02/2012 tarihli ” Gayrımenkul Satış Vaadi Sözleşmesi” ile […]

Kategoriler
Dava Dilekçesi Örneği

İtirazın İptali Dava Dilekçesi

İtirazın İptali Dava Dilekçesi Örneği ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DAVACI (ALACAKLI) : DAVACI VEKİLİ          : Av. XXXXXXXXX DAVALI (BORÇLU)     :  XXXXXXXXXXX DAVA KONUSU           :  XXX TT. icra Müdürlüğü’nün 2025/HJHL sayılı dosyasındaki itirazın iptali ile takibin devamına ,itiraz edilen alacak üzerinden %20 icra-inkar tazminatının  davalıdan tahsiline, karar verilmesi taleplidir.(HKK Asıl alacak :2.500,00 -TL) (Fazlaya ilişkin […]