Kategoriler
Dava Dilekçesi Örneği

İtirazın İptali Dava Dilekçesi

İtirazın İptali Dava Dilekçesi ….( ) ASLİYE HUKUK MAHKMESİ’NE İhtiyati Haciz Taleplidir. DAVACI : **** VEKİLİ : ***** DAVALI : ***** KONU : Davalı yanın **** .İcra Müdürlüğü 2021/ ***E sayılı dosyasına yaptığı itirazın iptaline karar verilmesi istemi hakkındadır. AÇIKLAMALAR : 1) Davacı ile davalı arasında imzalanan, 11/02/2012 tarihli ” Gayrımenkul Satış Vaadi Sözleşmesi” ile […]