Kategoriler
Talep Örnekleri

Kesinleşme Şerhi Talebi

Kesinleşme Şerhi Talebi Örneği KÜÇÜKÇEKMECE *. İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DOSYA NO : 2021/** Esas- 2021/*** Karar KONU : Kesinleşme şerhi yazılması talebidir. Mahkemenizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasının gerekçeli kararı davalıya 25.02.2021 tarihinde tebliğ edilmiştir. Davalı süresi içerisinde kanun yoluna başvurmamıştır. Bu doğrultuda kesinleşme şerhinin yazılmasını arz ve talep ederim. Saygılarımla… 10.03.2021   DAVACI […]