Kategoriler
İtiraz Dilekçesi

Kentsel Dönüşüm İptal Dava Dilekçesi

Kentsel Dönüşüm İptal Dava Dilekçesi DANIŞTAY SAYIN BAŞKANLIĞI’NA; DAVACI : TC KİMLİK NUMARASI : ADRES : VEKİLİ : (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) ADRES : (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) DAVALI : 1- BAŞBAKANLIK 2- ……. BAKANLIĞI KONU :../…. Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve ../../…. Tarihli Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı Raporunun İptali İstemidir. İŞLEMİN İLAN […]