Kategoriler
İhtarname Örnekleri

Noterden Kira Akdi İhtarnamesi

Noterden Kira Akdi İhtarnamesi   İHTARNAMEDİR …… NOTERLİĞİNE, KEŞİDECİ : ADRES : MUHATAP : ADRES : KONU : Kiraya verenin isteği ve kiracının da rızası tarihinde kira sözleşmesinin feshi ve kiralananın tahliyesi hakkındadır. AÇIKLAMALAR: Sayın Muhatap, Maliki bulunduğunuz Kartal/İSTANBUL adresindeki dükkanınızda 01.01.2013 tarihinden beri kiracı sıfatı ile bulunmaktayım. İşbu kira akdinin yenilenip yenilenmeyeceği hususundan ziyade […]