Kategoriler
İhtarname Örnekleri

Kirayı Ödemeyen Kiracıya İhtarname Örneği

Kirayı Ödemeyen Kiracıya İhtarname Örneği İHTARNAMEDİR KEŞİDECİ : …. …… (TCKN: ) VEKİLİ : Av. MUHATAP : KONU : Eksik ödenen kira aylıkları, ödenmeyen yönetim giderleri, ödenmeyen kira ayı, mal sahibinin izni alınmaksızın kiralananın bölünmesi ve tadilat yapılması, kiralananın boşaltılması için süresinde bildirimde bulunulmaması ve anahtarın kiraya verene teslim edilmemesi Sayın Muhatap, Keşideci mal sahibi […]