Kategoriler
İhtarname Örnekleri

Kira Sözleşmesi Yenilememe İhtar

Kira Kontratı Yenilememe İhtarname Örneği KIRKLARELİ ***. NOTERLİĞİ’NE İHTARNAME İHTAR EDEN : MUHATAP : KONU : 04/07/2019 tarihinde sona erecek olan 04/07/2018 tarihli kira sözleşmesinin uzatılmayacağı, yenilenmeyeceği ve feshedildiğini bildirir ihtarnamedir. AÇIKLAMALAR : Sayın Muhatap, Maliki bulunduğum …………………………..adresindeki gayrimenkulde, 04/07/2018 başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile kiralamış bulunmaktasınız. İş bu kira sözleşmesinden mütevellit her türlü alacağım […]