Kategoriler
Dava Dilekçesi Örneği

Muhdesatın Terkini Davası Dilekçe Örneği

Muhdesatın Terkini Davası Dilekçe Örneği SÜRMENE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE 14.07.2021 DAVACI………………….:  VEKiLi……………………:  DAVALILAR.…………….:                                                -MERNİS ADRESİ- DAVA…………….……….:Tapu iptali ve Tescil (5.000 T.L) AÇIKLAMALAR…………:  Dava konusu taşınmaz kaydı, ……… İlçesi, …..Mahallesi, Borazancı Mevkii’nde kain; Ada 149  Parsel No 1 sayılı müvekkil davacıya ait taşınmaza ilişkin olup, iş bu taşınmaz kaydının beyanlar hanesinde davalılar murisi Kemal […]