Kategoriler
Nafaka Konulu Dilekçe Örnekleri

Nafaka Artırım Davası Cevap Dilekçesi

Nafaka Artırım Davası Cevap Dilekçesi …….. AİLE MAHKEMESİNE DOSYA NO : …./… E. DAVALI : VEKİLİ : DAVACI : VEKİLİ : KONU: Beyanlarımızdan ibarettir. AÇIKLAMA : Yukarıda dosya numarası verilen dosyamız ile ilişkili olarak Müvekkil davalı ile davacı ….. Aile Mahkemesi’nin …/…./2012 tarih 2012/… E. 2013/… K. sayılı kararı neticesinde boşanmışlardır. Müvekkil, boşanma ile birlikte […]