Kategoriler
Şikayet Dilekçesi

Nafaka Ödememe Şikayet Dilekçesi

Nafaka Ödememe Şikayet Dilekçesi Örneği İSTANBUL NÖBETÇİ İCRA CEZA MAHKEMESİ’NE ŞİKAYETÇİ : (ALACAKLI) VEKİLLERİ : SANIK : (BORÇLU) KONU: İştirak nafakasının ödenmesine ilişkin mahkeme kararına uymayan borçlunun cezalandırılması istemidir. AÇIKLAMALAR : İstanbul ………. Aile Mahkemesi’nin …../…../….. tarihli, …./….. E. ve …../…. K. uyarınca tarafların müşterek çocukları …….. ve ………… için dava tarihinden (…/…./….) başlamak üzere […]