Kategoriler
Şikayet Dilekçesi

İcra Usulsüz Tebligat Şikayet Dilekçesi

İcra Takibi Usulsüz Tebligat Şikayet Dilekçesi İSTANBUL (…) İCRA HUKUK MAHKEMESİNE Tedbir Taleplidir. İcra Dosya No: …………….. İcra Müdürlüğü – 2021/……….. Esas ŞİKAYETÇİ: VEKİLİ: Av. DAVALI: VEKİLİ: Av. KONU: Usulsüz tebligatın iptali ile öğrenme tarihi olan ……….. tarihinin tebliğ tarihi olarak kabulüne, icra işlemlerinin tedbiren durdurulmasına, süresinde itiraz sebebiyle icra takibinin durdurularak dosyadaki hacizlerin düşürülmesine […]