Kategoriler
İtiraz Dilekçesi

Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesi

Ödeme Emri İtiraz Dilekçesi İstanbul 7. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE DOSYA NO : BORÇLU : VEKİLİ : ALACAKLI : KONUSU :Ödeme emrine karşı itirazlarımızın sunulması ve icra takibinin durdurulması istemli dilekçemizin sunulmasıdır. AÇIKLAMALAR Müdürlüğünüzün yukarıda esas numarası sunulu dosyasında müvekkilimize gönderilen ödeme emrindeki yasal süresi içerisinde borcun tamamına (ödeme emrinde belirtilen üç ayrı kalem olmak üzere toplam […]