Kategoriler
Miras Konulu Dilekçeler

Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu) Dava Dilekçesi Örneği

Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu) Dava Dilekçesi Örneği SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN YARGIÇLIĞINA……………. Davacı            :Salati …………….……………. Vekilleri          :Av………………… ……………………. Davalılar         (Nuriye ……………… 1-Kamile ……………… Mernis adresi 2-Şaziye ………………. Mernis adresi (Şaziye ……….Mirasçıları) 3-Rıfat…………….……………… 4-Ayten ……………..…………… D.Konusu       :………… ili……….. ilçesi …………… 171 ada 146 parsel nolu taşınmazın satılarak paydaşlığın giderilmesine karar verilmesi dileğidir. Açıklama        : 1- ………… ili […]